Ďakujem za výbornú spoluprácu, hlavne p. Bukovinskému za rýchle spracovanie grafického návrhu reklamy spoločnosti 3XM s.r.o.

Ing. Jana Machová
konateľka