Inzerujte v najčítanejších regionálnych novinách na celom Slovensku

O nás v číslach

1 500 000

celkový zásah domácností

39

celkový počet
regionálnych titulov

1.

najčítanejšie periodikum
v kategórii týždenníkov

78%

viac ako 78% čitateľov patrí
k najsilnejšej príjmovej
skupine obyvateľstva A.B,C

30.8%

VŠ vzdelaných ľudí

39.7%

SŠ vzdelaných ľudí
s maturitou

ZOZNAM TITULOV

Kontaktujte nás