Inzerujte v najčítanejších regionálnych novinách na celom Slovensku

O nás v číslach

Vydávame najčítanejšie regionálne noviny s najväčším zásahom na Slovensku, bezplatne distribuované do 1,5 milióna domácností, vďaka čomu dosahujeme najvyššiu čítanosť v kategórii týždenníkov.

Naše noviny tvoria sieť 39 titulov s názvom regiónu, v ktorom vychádzajú a pokrývame nimi celé Slovensko.

Viac ako 78 percent našich čitateľov patrí k najsilnejšej príjmovej skupine a 70 percent tvoria čitatelia s vysokoškolským alebo maturitným vzdelaním.

1 500 000

celkový zásah domácností

39

celkový počet
regionálnych titulov

1.

najčítanejšie periodikum
v kategórii týždenníkov

78%

viac ako 78% čitateľov patrí
k najsilnejšej príjmovej
skupine obyvateľstva A.B,C

30.8%

VŠ vzdelaných ľudí

39.7%

SŠ vzdelaných ľudí
s maturitou

ZOZNAM TITULOV

Kontaktujte nás

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.