Kontaktujte nás

Dohodnite si stretnutie

Korešpondenčná adresa

REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2
917 01 Trnava

Adresa centrály

REGIONPRESS, s.r.o.
Martinčekova 17
851 04 Bratislava

Adresa tlačiarne

REGIONPRESS, s.r.o.
Mikovíniho 10
917 01 Trnava

Telefón

Recepcia: +421 917 787 878

Fakturačné údaje

Študentská 2
917 01 Trnava

Registrácia

OR OS Trnava, Sro 13867/T
IČO: 36 252 417
DIČ: 2021703552
IČ DPH: SK2021703552

Bankové spojenie

Tatra banka SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK90 1100 0000 0026 2682 4262

Vnútorná správa

PhDr. Martin Ilavský, PhD.
konateľ, generálny riaditeľ
e-mail:

Ing. Ivana Machúnová
finančný manažér
tel.: +421 905 206 396
e-mail:

Mgr. Veronika Kočišová
asistentka
tel.: +421 908 966 045
e-mail:

Obchod

Dušan Deván, MBA
obchodný riaditeľ
tel.: +421 905 570 053
e-mail:

Karol Snoha
regionálny manažér - západ
tel.: +421 907 779 010
e-mail:

Miroslav Imrich
regionálny manažér - východ
tel.: +421 907 895 865
e-mail:

Redakcia

Ing. Ivan Brožík
šéfredaktor
e-mail:

Tlačiareň

Ivan Fuksa
obchodno-výrobný manager
e-mail:

Ivana Malaková
referent odbytu tlačiarne
tel.: +421 901 788 233
e-mail:

Branislav Kaščák
vedúci tlače
e-mail:

Distribúcia a logistika

Danica Zacharová
vedúca oddelenia
tel.: +421 905 203 407
e-mail:

Hospodárska správa

Zuzana Becková
vedúca oddelenia
tel.: +421 907 877 861
e-mail:

Adriana Dufeková
tel.: +421 905 746 987
e-mail:

Finančné oddelenie

Viera Vantová
vedúca oddelenia, prokurista
tel.: +421 905 849 206
e-mail:

Fakturácia a správa pohľadávok

Tatiana Čambálová
fakturácia
tel.: +421 905 719 140
e-mail:

Cecília Benovičová
platby a pohľadávky
tel.: +421 905 444 153
e-mail:

Personalistika a mzdy

Alena Kuracinová
vedúca oddelenia
tel.: +421 908 979 375
e-mail:

ZOZNAM POBOČIEK

Chcete sa s nami spojiť?
Napíšte nám a my sa vám ozveme.