Doručíme Vám letáky vo vybraných regiónoch,
aj po celom Slovensku

Distribúcia v číslach

1 300

kolportérov každý
týždeň po celom
Slovensku

1 500 000

celkový dosah
domácností pri distribúcii
s našimi novinami

94%

pokrytie domácností
na Slovensku
na požiadanie

Rýchle a cielené oslovenie
správnej skupiny zákazníkov

Neadresná distribúcia

Neadresné doručovanie letákov, katalógov a marketingových materiálov do poštových schránok domácností je jednou z najúčinnejších spôsobov oslovenia zákazníkov.

Geomarketing

Optimalizácia distribúcie reklamných tlačovín podľa potrieb klienta z hľadiska geomarketingu presne zacieli na správnu skupinu zákazníkov.

Kontrola kvality

Na kvalite nám záleží. Kontrola kvality distribúcie je realizovaná prostredníctvom kontrolného panelu – skupinou kontrolórov, ktorí fyzicky kontrolujú distribúciu v jednotlivých regiónoch. Nadštandardnou službou je spoločná kontrola s klientom, ktorou sa priamo v teréne zisťuje kvalita roznášania letákov.

Zabezpečíme
kompletný servis
na kľúč

Rýchla realizácia zákazky na kľúč. Od návrhu reklamného materiálu, cez kvalitnú tlač až po distribúciu zákazníkom do ich schránok.

Naši klienti

Chcete u nás distribuovať?
Vytvoríme Vám cenovú ponuku na mieru

*
Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.