Doručíme Vám letáky vo vybraných regiónoch,
aj po celom Slovensku

Distribúcia v číslach

1 300

kolportérov každý
týždeň po celom
Slovensku

1 500 000

celkový dosah
domácností pri distribúcii
s našimi novinami

94%

pokrytie domácností
na Slovensku
na požiadanie

Rýchle a cielené oslovenie
správnej skupiny zákazníkov

Neadresná distribúcia

Neadresné doručovanie letákov, katalógov a marketingových materiálov do poštových schránok domácností je jednou z najúčinnejších spôsobov oslovenia zákazníkov.

Geomarketing

Optimalizácia distribúcie reklamných tlačovín podľa potrieb klienta z hľadiska geomarketingu presne zacieli na správnu skupinu zákazníkov.

Kontrola kvality

Na kvalite nám záleží. Kontrola kvality distribúcie je realizovaná prostredníctvom kontrolného panelu – skupinou kontrolórov, ktorí fyzicky kontrolujú distribúciu v jednotlivých regiónoch. Nadštandardnou službou je spoločná kontrola s klientom, ktorou sa priamo v teréne zisťuje kvalita roznášania letákov.

Zabezpečíme
kompletný servis
na kľúč

Rýchla realizácia zákazky na kľúč. Od návrhu reklamného materiálu, cez kvalitnú tlač až po distribúciu zákazníkom do ich schránok.

Chcete u nás distribuovať?
Vytvoríme Vám cenovú ponuku na mieru

*