Máte záujem o naše služby?

Náš tím

Kristína Mlatecová grafička

Mobil: +421 908 979 443
E-mail: grafikanz@regionpress.sk

Katarína Spišáková Manažér printovej a online inzercie

Mobil: +421 915 781 227
E-mail: spisakova@regionpress.sk

Kde nás nájdete

Adresa redakcie:

Podzámska 21

940 01 NOVÉ ZÁMKY

Distribuované každý týždeň do 34 140 domácností

Distribuované každý týždeň do 16 370 domácností

Naši klienti

Kontaktujte nás