Vážime si prístup Vašej spoločnosti. Chceme sa poďakovať Vašim zamestnancom za korektný a milý prístup pri riešení našich požiadaviek, za ich profesionálne rady a promptné vybavenie.

Ing. Igor Liška
konateľ spoločnosti