Spolupráca so spoločnosťou REGIONPRESS sa začala hneď od začiatku podnikania našej firmy, trvá už jedenásť rokov. Inzercia v tomto médiu je efektívna, zviditeľňuje našu firmu a prináša stále veľa zákazníkov...

Jozef Maška