S vydavateľstvom REGIONPRESS, s.r.o. dlhoročne spolupracujeme pri uverejnení regionálnej inzercie v rámci celého Slovenska. Svojím profesionálnym prístupom a ústretovosťou k našim individuálnym požiadavkám si vydavateľstvo získalo našu plnú dôveru a stalo sa naším stabilným obchodným partnerom.

Petr Vácha
konateľ spoločnosti