" Prezentáciu firmy formou inzercie v tlači považujeme aj v dnešnej dobe za podstatný spôsob priblíženia sa ľuďom a keď je zverená takým profesionálom, akí pracujú v spoločnosti RegionPress, úspech je zaručený....so spoluprácou sme veľmi spokojní."

Mgr.Martin Miko
Konateľ