Sme maximálne spokojní s touto formou prezentácie. REGIONPRESS je jediné periodikum, kde inzerujeme, a to hovorí za všetko. Naša spolupráca pretrváva.

Ondrej Popčák
konateľ