S redakciou Liptovsko spolupracuje naša firma už niekoľko rokov. Chcem sa poďakovať pani Guzy za profesionálny prístup, jej ochotu vždy pomôcť a poradiť, ako aj za pomoc pri spracovaní grafického návrhu. Verím, že naša výborná spolupráca bude pokračovať aj v ďalších rokoch. Ďakujem

Martina Líšková
Marketing a Ekonomické oddelenie