Sme veľmi spokojný so spoluprácou a s ohlasom novín Kysucko a Žilinsko.

JUDr. Viliam Kocúrek
konateľ spoločnosti