Ďakujeme redakcii Prievidzsko za rady pri grafickom spracovaní a za odborné rady pri uverejňovaní nášho inzerátu. Ďakujeme

Bc. Bulínová Ľubomíra
Manažér predaja