So spoluprácou s Regionpress sme veľmi spokojní, inzercia nám prináša požadovaný efekt a bonusom je príjemná komunikácia s kontaktnými osobami.

Zuzana Mešková
personalistka a asistentka vedenia