Regionpress je výborný v tom, že sprostredkuje vzájomnú pomoc. Cyklo BeeF vďaka Regionpressu nájde zákazníkov a tí potom nájdu super cykloobchod, kde im vždy radi a ochotne pomôžeme.

Branislav Fehér
majiteľ