Regionpress so svojimi novinami je prestížnym a najširokospektrálnejším inzertným vydavateľom. Táto skutočnosť sa odráža aj v kvalite poskytovaných služieb, ktorú vieme oceniť na základe našej spolupráce, je to najmä individuálny prístup, aktívna spolupráca pri grafickom spracovaní návrhov, serióznosť, ústretovosť a ochota. Veríme, že nastavená "latka", sa udrží a spolupráca bude pokračovať aj naďalej.

Ľudmila Žabková
konateľ
Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.