S Košickom a s p. Bezecným spolupracujeme už niekoľko rokov. Profesionalita a komunikácia na najvyššej úrovni. Vďaka médiu sa dostávame do povedomia verejnosti a máme aj spätnú väzbu.

Dana Šidlovská
marketing manager