So spoločnosťou Region Press spolupracujeme už dlhší čas. Spokojní sme nielen s cenou, ale aj s dostupnosťou novín v rámci celého Slovenska. Inzerovanie v týždenníkoch nám prinieslo mnoho nových zákazníkov, z ktorých sa postupne stali naši stáli zákazníci. Naša firma oceňuje predovšetkým ústretovosť a rýchlosť pri realizácií našich požiadaviek.

Ing. Martin Geško, PhD.
konateľ spoločnosti
Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.