S pánom Ing. Gašperom je vždy veľmi dobrá spolupráca !

Bc. Alojz Moskáľ
Operačný manažér