Aj v dnešnej elektronickej dobe kde je všetko online máme potrebu osloviť potenciálnych zákazníkov v klasickom printovom médiu. Spoločnosť Regionpress s ktorou spolupracujeme už 5 rokov nám poskytla férový prístup, rýchle riešenie a prijatelnú cenu.

Jozef Ocelík
Marketing