Náš dlhoročný partner v reklame. Vždy kvalitne graficky spracujú náš návrh. Oceňujeme ústretový prístup k nám, ako zákazníkovi. Odporúčame všetkým, ktorí chcú osloviť svojich zákazníkov v regióne, v ktorom podnikajú.

František Smržík
Konateľ