Vďaka spolupráci s firmou Regionpress s.r.o sa nám podarilo získať nových pracovníkov do našej firmy. Ďakujeme za rýchlu a bezproblémovú komunikáciu s p. Svítkovou, ktorá nám vždy dobre poradila a vyšla v ústrety.


Kolektív firmy Große - Vehne Transport Slovakia s.r.o.