Po minuloročnej skúšobnej spolupráci sme v roku 2019 prešli už na spoluprácu celoročnú s pravidelnou inzerciou našich služieb. Keďže sa nám tato forma osvedčila, plánuje naša spoločnosť využívať služby REGIONPRESS, s.r.o. aj v roku 2020.

Ing. Dušan Kožuško
Vedúci personálneho a ekonomického úseku
Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.