Firmu REGIONPRESS s. r. o., ktorú zastupuje p. Pavlovičová vnímame ako spoľahlivého partnera v oblasti marketingu. Sme radi, že s ňou spolupracujeme.

Ing. Michal Hrnčiar
konateľ
Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.