Firmu REGIONPRESS s. r. o., ktorú zastupuje p. Pavlovičová vnímame ako spoľahlivého partnera v oblasti marketingu. Sme radi, že s ňou spolupracujeme.

Ing. Michal Hrnčiar
konateľ