Ďakujeme redakcii Oravsko za dlhoročnú spoluprácu v oblasti marketingu. Rýchle a efektívne riešenie reklamy, na počkanie :) Ďakujeme aj za zákazníkov vďaka širokému pokrytiu oblasti.

Jaroslav Paškuliak
Konateľ