V časopise Malacko uverejňujeme inzerát každý týždeň dva krát, s odozvou sme veľmi spokojní, ľudia reflektujú na obsah inzerátu. Po uverejnení inzerovaného tovaru sa nám vždy v danom segmente zvýši obrat. Grafické služby sú tiež na veľmi dobrej úrovni

Bednárová - Kasta plus s.r.o.
majiteľka