So spoluprácou s REGIONPRESSOM a v ďaka inzercie nimi vydávaných novín Hlohovecko - Sereďsko sme sa dostali do podvedomia ľudí v tomto regióne. Sme veľmi spokojný s prístupom a komunikáciou p. Pavlovičovej ktorá flexibilne a promtne vybaví naše požiadavky.

Jana Fidlerová
konateľka