Firma Komplet-Poprad, s.r.o. Vám ďakuje za spoluprácu pri propagovaní našej firmy. Sme s doterajšou spoluprácou maximálne spokojný. Ešte raz ďakujeme.

Peter Polomský
Konateľ