So spoločnosťou REGIONPRESS máme veľmi dobré skúsenosti. Vynikajúca komunikácia a rýchle jednanie. Všetky naše žiadosti o zmenu alebo pridanie inzerátu boli vybavené ihneď. Pri nábore nových zamestnancov nám inzerovanie v regionálnych novinách pomohlo v tom, že sme mohli cielene osloviť potenciálnych zamestnancov z blízkeho okolia. Služby spoločnosti REGIONPRESS budeme určite využívať aj v budúcnosti.

Adriana Balkó
HR Department