So spoločnosťou Regionpress spolupracujeme dlhodobo. Inzercia v bezplatných novinách je pre nás pri obsadzovaní pozícii do výroby jeden z najefektívnejších reklamných kanálov. Taktiež sa nám veľmi dobre spolupracuje s ich obchodným oddelením – sú vždy ústretoví a pohotoví .

Ing. Magdaléna Martišková
personálny manažér