Veľmi dobrá a príjemná spolupráca. Milá komunikácia s každým členom tímu. Skvelé odborné poradenstvo, výborný grafik. Prijateľná cena a široký záber pre šírenie informácii. Radi a opakovane inzerujeme v týchto novinách.

Oľga Štefíková
asistentka