S vydavateľstvom RegionPress spolupracujeme už niekoľko rokov a sme nadmieru spokojní. Ústretovosť, ochota a kvalita. Tieto slová jednoznačne popisujú toto vydavateľstvo. Oceňujeme hlavne veľmi príjemný prístup obchodnej zástupkyne pani Lukáčikovej, ktorá nám vždy ochotne pomohla. Ďakujeme za doterajšiu spoluprácu.

Mgr. Katarína Valová
Marketingový manažér