Naša spoločnosť je veľmi spokojná s inzerciou v týždenníku Oravsko. Všetky naše uverejnené reklamy mali pozitívne ohlasy. Ďalej chceme vyzdvihnúť tím ľudí v Regionpresse, ktorí nám vyšli v ústrety v každej situácii aj keď sme poslali reklamu tesne pred uzávierkou. Inzerciu vo Vašom týždenníku všetkým vrelo odporúčam. Kolektív RMJ.

Miloš Jurči
Majiteľ