Inzercia v novinách spoločnosti REGIONPRESS nám vhodne dopĺňajú webovú inzerciu, veľkou výhodou je, že akýkoľvek titul vieme objednať z jedného miesta. Vyzdvihujem taktiež flexibilitu a kreatívnosť pri tvorbe grafiky, ktorá vždy spĺňala naše kritéria.

Ing. Pavel Petránek
konateľ