Spolupráca s regionpress je pre našu spoločnosť marketingovým prínosom z hľadiska propagovania našich produktov a služieb. Promptné riešenie našich požiadaviek je pre team redakcie Trenčiansko samozrejmosťou a vždy nám vyjdu v ústrety pri našich nie vždy jednoduchých požiadavkách.

Peter Žucha
majiteľ spoločnosti