Profesionálna a ústretová spolupráca s pani Ufrlovou z Malacka. Ďakujeme za promptné vybavenie našich požiadaviek a individuálny prístup počas našej spolupráce.

Mgr. Soňa Magátová
konateľ