S inzertnými novinami Košicko spolupracujeme dlhodobo. Celkovo sme s efektivitou investície do inzercie spokojní, a preto uvažujeme o spolupráci aj pre ďalšie obdobie.

Michal Podhorín
Štatutár