Ďakujem redakcii Popradsko za profesijný prístup a vďaka veľkému pokrytiu aj za veľa zákazníkov.

Pavol Juščák
Konateľ