...aj v dobe silného vplyvu internetu a reklamy vo vyhľadávačoch a na sociálnych sieťach, máme pomerne veľký podiel zákazníkov, ktorí si radi listujú tlačené noviny, ktoré navyše nájdu zadarmo v schránke..

Mgr. Miroslav Klimeš
majiteľ