Spolupráca s Trnavskom trvá od vzniku školy v roku 2011 a je veľmi ústretová a prínosná. Vďaka nej sa môže väčšie množstvo ľudí trnavského regiónu dozvedieť o možnosti štúdia v kvalitnej renomovanej ZUŠ s celospoločenským dosahom. Významná je propagácia rozsiahlej výstavy Pablobienále, ktorá sa koná každé 2 roky a prezentuje výtvarné práce žiakov v ucelených polyekranových kompozíciách, tiež každoročných prijímacích pohovorov, prípadne iných aktivít školy.

Mgr. Juraj Ezechiáš
Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.