Naša firma v plnej miere spolupracuje s reklamnými novinami KOŠICKO k obojstrannej spokojnosti. Naše zariadenie pre seniorov+rehabilitačný dom s ubytovaním pre seniorov je zásluhou tejto inzercie plne využívaný. Pričom máme veľmi dobré skúsenosti aj s propagáciou formou roznosu novín.

Ing. Juraj Gaspar