Ďakujeme za ústretovú spoluprácu. Veríme, že naša spolupráca bude aj naďalej prebiehať podobne...

Jaroslav Matfiak
Konateľ