So spoluprácou a uverejnením propagácie podujatia Balneologického múzea Imricha Wintera sme boli spokojní. Aj s grafickou úpravou, ktorú ste pre naše podujatie urobili.

PhDr. Vladimír Krupa
riaditeľ