Výborná spolupráca. Personálna inzercia nám pomohla nájsť ľudí, ktorých sme hľadali. Rýchla odozva, kvalitné spracovanie podkladov.

Ing. Vladislav Berkovič
HR manager