Pri hľadaní nových zákazníkov využívame spoluprácu s regionálnymi novinnami Ľubonviansko. Jednoducho - profesionálny prístup a tiež výhodné ceny sú veľmi dobrým predpokladom pre ďalšiu spoluprácu.

Miroslav Šlosár
konateľ