Spolupráca bola dobrá, rýchla a pohotová z vašej strany, priviedla nám zákazníkov. Prajem spokojnosť všetko dobré.

Ing. Natália Butalová
Konateľka