Ďakujeme za kvalitné a kreatívne grafické návrhy, pozitívny prístup, milé rady a usmernenie pri tvorbe inzerátov.

Martin a Kristína Kovacs
štatutári