Reklama vo Vašich inzertných novinách je pre nás nosnou metódou oslovovania potencionálnych privátnych zákazníkov vo vybraných regiónoch. Úspešnosť uskutočnenia realizácie sanácie proti vlhkosti je u takto získaných zákazníkov nadpriemerná, čo svedčí o opodstatnenosti takejto formy reklamy.

Ing. Peter Berec
konateľ
Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.