Naša spoločnosť inzeruje v redakcii už niekoľko rokov a vždy sme boli maximálne spokojní, či už s prístupom, grafikou, ale aj cenou. Veľmi milé a sympatické obchodníčky si odvádzajú svoju prácu na jednotku. Rýchle zaslanie ponuky, grafiky a uverejnenie aj tesne pred uzávierkou.

Rudolf Migila
majiteľ