Naša spoločnosť by týmto chcela poďakovať Vášmu vydavateľstvu za poskytovanie kvalitných služieb nielen v priebehu roku 2019, ale aj predchádzajúcich cca 12 rokov. Spolupráca a služby Vami poskytované môžem hodnotiť - ÚPLNA SPOKOJNOSŤ Veľkou mierou tomu prispievajú aj zamestnanci Vášho vydavateľstva, obzvlášť pani Janka Žabenská, s ktorou komunikujeme od začiatku. Vždy to bolo na maximálne profesionálnej úrovni, rýchle a presné v zmysle nášho zadania a požiadaviek. Na základe hore uvedeného môžem Vašu redakciu a inzerciu vo Vašich týždenníkoch len odporučiť!!!!

Renáta Bartošová